Kontaktirajte nas telefonom: 00 385 99 734 5772

ili putem elektronske pošte: info@vacadanekretnine.com

FAQ

FAQ

1. Tko može biti posrednik u prometu nekretninama ?
Posrednik u prometu nekretninama je trgovačko društvo , trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za posredovanje u prometu nekretninama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj , odnosno na teritoriju države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Posredovanje u prometu nekretninama su radnje koje se odnose na povezivanja nalogodavca i treće osobe, odnosno pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova na predmetnoj nekretnini.

2. Tko je nalogodavac ?

Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretina sklapa pisani ugovor o posredovanju.

3. Tko je treća osoba ?
Treća osoba je osoba koju posrednik nastoji dovesti u vezu s nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova koji su povezani s predmetnom nekretninom

4. Uvjeti za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina

Posrednik mora ispuniti sve  zakonske  preduvjete potrebne za upis u Registar posrednika koji se vodi u Hrvatskoj Gospodarskoj komori.

5. Agent za posredovanje u prometu nekretnina

Agent za posredovanje u prometu nekretninama je fizička osoba upisana u Imenik agenata koji se vodi u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Svaki posrednik je dužan dostaviti Ministarstvu Ugovor o radu na neodređeno vrijeme s agentom za posredovanje u prometu nekretnina.

6. Što sadrži ugovor o posredovanju u prometu nekretnina ?

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama se obvezuje posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranjai sklapanja određenog pravnog posla o prijenosu ili određivanju određenog prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje na isplatu posredničke naknade ako taj pravni posao bude sklopljen.

Sklapa se u pisanom obliku i na određeno vrijeme, a mora sadržavati podatke o posredniku i nalogodavcu, vrsti i bitnom sadržaju posla za koji se posreduje, o posredničkoj naknadi, te o mogućim dodatnim troškovima s kojima je suočen posrednik u obavljanju ugovorenih poslova.

7. Posrednička naknada

Posrednička naknada se ugovara slobodno i određuje ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina. Posrednik stječe pravo na naknadu tek nakon sklapanja ugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik i nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na plaćanje naknade stječe već pri sklapanju predugovora.

Svako postupanje posrednika koje bi uvjetovala plaćanje dvostruke posredničke naknade je nezakonito i etički neprihvatljivo. Ugovorom o posredovanju o prometu nekretnina se definiraju detalji o posredničkoj naknadi koju nalogodavac isplaćuje posredniku za uspješno obavljanje posredovanog posla, a obveze treće strane su ograničene na pregovore s nalogodavcem oko pravnih aspekata posredovanog posla.

Pošaljite upit